www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Tilbage

Oldermandsmøde mandag den 9-2-2015

hos Martin Loft kl. 19:00

Alle mødt; (Martin, Henrik, Walther, Frank, Verner)

Dagsorden:

a) Forberedelse af generalforsamling

b) Veje

c) Forsamlingshus

I år holder 2 foreninger, Rimsø Forsamlingshus og Rimsø ejerlav, generalforsamling sammen torsdag den 12 marts kl. 19:00  i forlængelse af hinanden.

(Rimsø Vandværk holder i år sin generalforsamling separat, da de har omfattende ting på dagsordenen.)

a) Oldermændene har ikke afholdt møde siden sidste generalforsamling.

Der er sat hjertestarter op ved Damgræsset inde i Udsens køreport. Der vil  blive rykket for det manglende skilt.

Der skal lægges fliser under bænkesættet på Damgræsset. Den gamle bænk  trænger til ”en kærlig omgang”.

Frank, Walther og Verner er på valg, alle modtager genvalg.

Verner finder sange til generalforsamlingen.

b) Nogle af fællesvejene trænger til rydning / beskæring.

c) Forsamlingshusets nuværende problemer vedr. bæredygtig drift og  fortsættelse blev drøftet.

Opfordring til folk om at bakke op, samt til at finde emner til valg til bestyrelsen.


Referat: Verner Holsegård