www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Referat

generalforsamling i Rimsø-Emmelev Vandværk I/S

tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00

i Rimsø ForsamlingshusDagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag, herunder fremtidig vedligeholdelsesplan

5. Valg (Bjarne og Walther ønsker genvalg)

6. Eventuelt


Referat:

Der var 29 fremmødte til årets generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Svend-Eric Laursen blev valgt til dirigent.


2. Formandens beretning

Bjarne Rasmussen afholdt formandsberetning, hvor han informerede om de problemer vi havde med bl.a. en pumpe umiddelbart efter den forrige generalforsamling. Der havde også været problemer med enkelte brøndlåg i forbindelse med aflæsning af vandure.

Bjarne berettede også om, hvor vandværket på sigt har planer om at investere og i den forbindelse havde bestyrelsen et forslag om, at lave en opsparing på 1.000 kr. om året fra hver husstand (250 kr. pr. kvartal) som et flertal tilsluttede sig.


3. Fremlæggelse af regnskab

Karina Petersen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.


4. Indkomne forslag, herunder fremtidig vedligeholdelsesplan

Der var et medlem til generalforsamlingen, der stillede forslag om, at omdanne vandværket fra det nuværende I/S til A.M.B.A. det vil bestyrelsen undersøge konsekvenserne af og medtage til næste generalforsamling.


5. Valg (Bjarne og Walther ønsker genvalg)

På valg til bestyrelsen var Bjarne Rasmussen og Walther Pedersen. Det blev til genvalg.

Bo Jacobsen blev valgt til suppleant i stedet for Søren Kejser der ikke ønskede genvalg.


6. Eventuelt

Intet.Home