www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Referat fra Rimsø Ejerlavs generalforsamling.

Afholdt torsdag den 20. marts 2014


Den årlige generalforsamling blev afholdt i Rimsø Forsamlingshus i forlængelse af generalforsamlingerne for Forsamlingshuset og Rimsø-Emmelev Vandværk I/S.

Dirigent: Britta Pedersen.

  

Formandens beretning ved oldermand Martin Loft:

Martin bød velkommen og indledte med den formelle ordning for et ejerlav. Derefter blev nu afdøde Henry Udsen mindet. Han døde 2013 og fik en bårekrans med ordene: “Tak for kampen Henry” for sin store indsats for lavet. Hans indsats for at bevare by-jord for ejerlavet og dermed fællesskabet var stor! I den forbindelse blev fremhævet Drøvten 1956-58 og Kongeeg-trekanten 2002-08.

  

På “Trekanten” står en mindesten for kong Kristian den 10. Den blev opsat på hans 70 års fødselsdag i 1940, og et egetræ blev plantet som et samlet symbol på frihedskamp mod tyskernes besættelse af Danmark.

  

Oldermanden fremhævede betydningen af aktivitet omkring lavets funktion, da fællesjord – med tiden – ellers nok ville forsvinde, som det er sket mange steder i Danmark. Disse fællesarealer giver mulighed for borgerne til diverse brug. Noget er forpagtet billigt til diverse lodsejere. Damgræsset og jorden ved Svapkæret blev nævnt. Damgræsset ligger mellem Damgården og Trekanten. Svapkæret støder op til Hemmed, og jorden ejes og forvaltes af 23 bymænd. Drøvten er en passage til skoven – tidligere brugt som kvægpassage – som fortsætter ad fællesvejen hen over fire privatejede lodder og videre ned ad hulvejen, en grusvej, til Emmelev Kjær. Henrik Udsen står som forpagter af Drøvten og er ligesom de private lodsejere ansvarlig for pasning og fri passage på fællesveje.

  

Fællesarbejdet omkring flagstangen på Kongeeg-trekanten blev fremhævet som eksempel på fællesskabets betydning. Uden en frivillig indsats var der noget, der ikke blev gjort. Flagstangen er tilvirket og doneret af Bjarne Rasmussen. Arealet passes af Ebbe Lund (herunder flaghejsning.)

  

I forbindelse med fællesskab i Rimsø blev også nævnt: cykelklubben og menighedsrådets arbejde med etablering af det nye fællesareal over for kirken; en slags park som skal indvies den 11. maj 2014.

Martin gjorde opmærksom på banebrydende arkæologisk arbejde omkring bronzealderbopladser og gravhøjene, som nu formidles gennem Bronzealderruten.

Beretningen blev taget til efterretning.

  

Regnskab. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Kontingentet for medlemskab – og dermed stemmeret – til Rimsø Ejerlav fortsætter uændret, og er på 100 kr. årligt.

  

Valg til bestyrelsen. Henrik Udsen og Martin Loft blev genvalgt for 2 år.

Svend Eric Laursen blev genvalgt som revisor.  

Ref. Ebbe Lund.

  

Tilbage