www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Dialogmøde 18. januar 2015

Der var mødt ca. 25 beboere

Formanden bød velkommen.

Problemerne er følgende:

1. Driftsudgifterne er min. 25.000 om året.

2. Der er meget få, der har betalt medlemskontingent.

3. Der er ofte naboklager, når huset er udlejet.

4. Huset er gammelt og trænger til renovering.

Der var mange positive indlæg og forslag, så den første konklusion må være, at der er mange, som gerne ser, at huset bliver bevaret og fortsat brugt som et fælles aktiv i byen.

Ad.1

Driftsudgifterne kan dækkes, hvis flere betaler kontingentet, og vi har flere udlejninger. Desuden bør der altid betales for brug – for eks. 10 kr. for kaffen i dag. Men det er blevet meget sværere at skaffe annoncører til en trykt skrivelse.

Ad.2

Medlemskontingentet skal inddrives mere aktivt. Bestyrelsen må ud at stemme dørklokker, og samtidig spørge folk om, hvilke kompetencer de har og kan bidrage med til huset vedligeholdelse.

Ad.3

Martin tilbyder at modtage telefoniske klager, hvis naboerne har problemer under en udlejning. Bodil kan evt. tilbyde professionel rengøring, som betales af lejeren.

Ad.4

Måske kan der indsamles ekstra bidrag til særlige projekter – både blandt beboere og virksomheder i området.

Ove, Ebbe, Lars V og Lars H gennemgår huset og laver en prioriteret liste over nødvendige reparationer og forbedringer.

Lise og Karoline vil søge diverse fonde om bidrag til specifikke formål.

Det er vigtigt at hele byen og omegnen bliver informeret om, hvad der foregår i huset. Facebook og hjemmesiden er ikke nok. Nogle ønsker fortsat at få en seddel i postkassen. Anne Grete tilbyder at tage en rute.


Der er aftalt fælles generalforsamling for forsamlingshuset og ejerlavet den 12. marts 2015 kl. 19


Home