www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Rimsø Præstegård

Anno 1593

Home

I en bjælke over hoveddøren står årstallet 1593. Præstegården blev optaget på listen over fredede bygninger, og fik derefter en gennemgribende istandsættelse. Ved den lejlighed blev det fastslået, at bygningen virkelig blev opført på den tid.


Beplantning ved Rimsø Præstegård

Ved 400 års jubilæet i 1993 blev der i præstegårdshaven plantet en søjleeg og desuden en Magnolia Stellata - sidstnævnte blev plantet i forbindelse med præstens barnebarns dåb i Rimsø kirke og blev derfor kaldt Davidstræet.

Bøgehækken ud mod Rimsøvej og langs Toresvej blev plantet i 1984 som erstatning for en gul mur langs Rimsøvej, som blev revet ned.

Roserne på hver side af indkørslen på gårdspladsen hedder Kronborg.

Den træagtige busk i hjørnet foran garagen er en magnolie. Planteskoleejer Dueholm fra Rønde kunne ikke navngive arten. Desværre har den en meget kort blomstringstid.

Stensætningen langs både Toresvej og Rimsøvej lagde pastor Carlsson i årene 1978-82, stenene blev leveret af flere bønder, bl.a. Jens Peter Fog og Henry Udsen.

Den store trappesten foran hovedindgangen blev skænket af produkthandler Bounaventzen, og de øvrige granitsten, herunder nedgangen til kælderen fra haven, blev skænket af direktør Munk fra Vandrerhjemmet i Gjerrild.

Stenen ved vejkrydset med inskriptionen "Præstegården anno 1593" var en gave fra pastor Kurth Carlsson i forbindelse med jubilæet i 1993.

Kurth Carlsson, oktober 2014