www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Home

”Krattet”

En halv snes borgere deltog i den fælles indsats med at få ryddet op i vegetationen på arealet overfor præstegården søndag den 29. September 2013. Der kom en mand med en flishugger og findelte de fældede træer og grene og tog dem med sig. Men da der stadig var meget at gøre, indkaldtes til en ny arbejdsdag søndag den 13. oktober. Her er en fotoreportage fra dagene. Der er også - blandt arbejdsholdets deltagere - sat gang i en konkurrence om, hvad pladsen skal hedde. Det offentliggøres senere.
    

Det lignede et krat, der ikke havde set en sav i flere år - og det var det også. Menighedsrådet har sat gang i en udvikling, der efterhånden skal omdanne pladsen til et rart og smukt sted at være, og som også skal bevare de mange træer og buske, som stedet rummer.

En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Den her blev senere til to halve.

Søren Svane mødte med både bobcat og traktor og var en uvurderlig hjælp, når der skulle løsnes sten og trækkes træer op med rode.

Frokost i det grønne - dejligt vejr

Nedlagte træer

Der fyldes i trailer

Der sorteres


Der buskryddes

Der slæbes grene

Den sorte jord kom frem. Her skal sås græsfrø

På lossepladsen med tagplader

Før

Søren Svane, her uden bobcat

Ebbe Lund med håndværktøj

Efter anden arbejdsdag plus endnu et besøg af en flishugger ser området nu sådan ud. Der mangler stadig en del, og der skal lægges fliser, der hvor bordene og den kommende grillplads skal være. Noget venter til foråret, så forvent roligt flere indkaldelser til flere fælles arbejdsdage.

Det skal blive meget spændende at se de beskårne buske og urter spire og gro op næste forår, hvor de nu har lys og plads til at vise deres pragt.

Der mangler et par rønnebærtræer i rækken, men nogle ret store eksemplarer er fundet i et hjørne af kirkegården, så nu gøres de klar, så de kan tåle at blive flyttet til næste efterår.

Til den kommende grillplads søges ideer og/eller materialer og/eller sponsorer til et ildfad med grillrist. Henvendelse til Bodil Buonaventzen.

Menighedsrådet med ovennævnte Bodil i spidsen vil gerne takke alle, der har bidraget med arbejdskraft etc.

Til næste forår indkaldes til en egentlig indvielse og navngivning af pladsen, som gerne fremover skal være det uformelle udendørs samlings-punkt, der også kan rumme forskellige aktiviteter - helt efter borgerne egne behov og ønsker.