www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Høstgudstjeneste i Kastbjerg Kirke 2013

Se billeder her:

Klik
Home Datoer og navne

Kastbjerg Kirke er bygget omkring år 1100. og ligger højt i byen. Allerede i 1300-tallet er det romanske kor veget for et tresidet langhus, siden er der i hele kirken indbygget krydshvælv. Tårnet i sydgavlen er ombygget i 1834. Våbenhuset er fra 1500-tallet og vender mod syd.

Altertavlen og alterbordet er udført af Poul Winter i 1977. I tårnrummet er ophængt et tidligere altermaleri af Andreas Taastrup og en kopi fra 1923 af Carl Blochs maleri "Getsemane". Det lille alterkrusifiks på korets nordvæg er italiensk, døbefonten er romansk. (Fra Carl Pold: Tretten sogne og fjorten kirker i Nørre Djurs, 2006)

http://sogn.dk/kastbjerg-norddjurs/

Påskeudstilling 2014

Billeder med udgangspunkt i påsketiden, af amatørkunstnere med tilknytning til lokalområdet, udgjorde årets påskeudstilling.

Klik og se nogle af værkerne.

2014 Påskeudstilling