www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Bestyrelsesmøde 4. november 2013

Til stede: Anja, Merete, Søren, Lars Jakobsen, Lars Vissing, Karen.


 1. Referatet fra sidste møde godkendtes og sættes på hjemmesiden.


2. Fællesblad med kirken. Vi afventer udspil fra menighedsrådet.


3. Økonomi. Kassereren redegjorde for den aktuelle situation. Vi dropper girokortet og laver i stedet en løbeseddel med kontonummer for overførsel via netbank. Medlemskab – 200 kr. pr husstand pr år.       Sponsorat – 500 kr. pr år kommer på forsiden af hjemmesiden med logo, hvis det er muligt. Desuden med lamineret A5 opslag i forsamlingshuset. Støtter – 200 kr. pr år listes på forsamlingshusets hjemmeside og på en fællesliste i forsamlingshuset.


4. Procedure for udlejning. Anja forelagde kontrakten, som blev godkendt med den tilføjelse, at der også opkræves et depositum, så der skal indbetales i alt 1500 kr.


5. Procedure for nøgleudlevering. Nøglen udleveres af et bestyrelsesmedlem, og tjeklisten gennemgås sammen med lejer.


6. Godkendelse af tjeklisten. Listen blev godkendt, men kan løbende revideres.


7. Julefrokost. Karen forespørger om der er frivillige til madlavningen. Anja arrangerer et pakkespil. Alle, som ønsker at deltage medbringer en pakke til ca. 20 kr. Anja og Lars Vissing dækker borde og sørger for juleklip til børnene. Tilmelding senest 19/11 til Anja på sms eller mail.


8. Juletræet tændes den 1. december. Ceremonien starter i kirken kl. 15. Menighedsrådet sørger for fakler til alle og slikposer til børnene. Lars Vissing varmer æbleskiver og gløgg i forsamlingshuset.


9. Næste halvår. Fællesspisningerne fortsætter den sidste torsdag i hver måned. Vi undersøger interessen for en fest i foråret, og lægger billet på et arrangement under ”Liv i forsamlingshuset”.


10. Næste bestyrelsesmøde aftales, når vi ved mere om pkt. 9.


11. Evt. Lars Jakobsen skaffer 2 koste og en støvsuger.


Home