www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Referat

Dialogmøde i forsamlingshuset 2. juni 2013

------------------------------------------------------------------------------------

Der er ingen dagsorden, men det store spørgsmål er, hvad vil vi med vores forsamlingshus.

Anja byder velkommen, Martin er ordstyrer.


Udlejningsregler

På baggrund af den meget støjende og ødelæggende ungdomsfest i lørdags diskuteres hvilke regler, der skal gælde for udlejning.

Forslag: Der skal være 1 – 3 voksne ansvarlige tilstede. Der skal skrives en kontrakt med en voksen. Der skal forudbetales leje samt et depositum på 1000 kr. til dækning af evt. ødelæggelse eller nødvendig rengøring. Obs. Optræden i ”det offentlige rum”.

Bestyrelsen udarbejder retningslinjer og kontrakt.


Kommunikation

Annoncering af arrangementer skal ske på hjemmesiden www.rimsø.dk og på facebookguppen “Borgere i og omkring Rimsø” samt  i dueslaget på Damgræsset. Ebbe Lund påtager sig ansvaret for, at dueslaget er up-to-date. Desuden opfordres beboerne til at ”invitere” naboer / genboer, da nogle endnu ikke er på nettet.

Der er måske mulighed for at lave kirkebladet om til et fælles blad for kirke, forsamlingshus m.m. med lokale sponsorer. Bestyrelsen tager kontakt til menighedsrådet.

Måske er det en mulighed at få vore sponsorer til at annoncere på hjemmesiden i stedet for i den folder, der er blevet lavet hvert andet år.


Arrangementer

Vi har tre faste, rimeligt velbesøgte arrangementer hvert år.

Sct. Hans fest, svampetur og julefrokost.

Desuden afholder vi hvert år en arbejdsdag, hvor flere deltagere ønskes.


Nye forslag til aktiviteter

Doris: Gymnastik i vintersæsonen

Britta: Arbejdsdag med fremstilling af fuglekasser, som monteres på en pæl og rejses på Damgræsset.        

Anne: Fællesspisning

Lise: Brunch-møde en søndag om vinteren – evt. med fremstilling af juledekorationer.

Britta: By-juletræ med lys, som tændes ved et arrangement i kirken og med spisning bagefter – måske julefrokosten.


Et hyggeligt og iderigt møde sluttede med en opfordring til bestyrelsen om at arrangere et opfølgningsmøde om et par måneder.


Der indkaldes til arbejdsdag mandag den 17. juni kl. 19


Home