www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Rimsø forsamlingshus


Generalforsamling i Rimsø Forsamlingshus 14. marts 2013


1.    Dirigent. Walther blev valgt. Hen konstaterede, at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet.


2.    Formandens beretning. Anne Grete gennemgik årets forløb med en del

gode arrangementer – undtagen høstfesten, som desværre måtte aflyses på

grund af manglende tilslutning. Beretningen blev taget til efterretning.3.    Regnskabet. Ove fremlagde årets regnskab, som var revideret og blev

godkendt. Ove tjekker, om elselskabet har registreret, at huset er

el-opvarmet. Dette er vigtigt, da det betyder en lavere kwh-pris.


4.    Valg af formand. AG modtager ikke genvalg. Anja Holt blev valgt til ny

formand.


5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. René Højer træder ind i stedet for

Peter. Øvrige valgte er Merete Bjørn Henriksen og Lars Vissing Christensen.


6.    Valg af bestyrelsessuppleanter. Henrik Udsen er suppleant.


7.    Valg af revisorer og suppleanter. Walther og Svend Erik er revisorer,

Bent Dohn er revisorsuppleant.


8.    Evt.

Det er vist nødvendigt at tage en debat om, hvad vi egentlig vil med huset.

Er der opbakning i byen ? – og hvad skal vi så lave i det ?


Hjemmesiden RIMSØ.dk kan udbygges, men det kræver, at der kommer nogle

input. Brug den ! Indlæg sendes på mail til Lise Bomholt, som er webmaster.

Se adressen på hjemmesiden.Home