www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Bestyrelsesmøde 25. august 2013


1. Referat. Referatet fra dialogmødet blev godkendt. Fremover udsendes referatet til alle bestyrelsesmedlemmer, og det sættes på hjemmesiden, når alle har godkendt det.


2. Regler for udlejning. En weekendudlejning varer fra fredag til søndag. Nøglen udleveres af og afleveres til et bestyrelsesmedlem. Lars laver en tjekliste over, hvad der skal kontrolleres ved nøgleaflevering. Et bestyrelsesmedlem er ”stand by” på udlejningen, hvis der skulle opstå spørgsmål undervejs. Lejen betales forud, forbrug betales efter arrangementet. Anja undersøger standardformularer til lejekontrakt. Huset kan ikke udlejes til personer under 18 år. Hvis festdeltagerne er under 18 år, skal der være en voksen til stede hele tiden. Karen Bente, Anja og Karen modtager henvendelser angående udlejning.


3. Kommunikation. Opslag i dueslaget på Damgræsset skal have blikfang og en stor tydelig dato. Karen kontakter Bodil angående det fælles kirkeblad.


4. Sponsorer. Vi forsøger at skaffe penge ved at tilbyde vore annoncører at få deres logo på hjemmesiden og opslået i forsamlingshuset. 500 kr. årligt for et logo på hjemmesiden og 200 kr. for et opslag i forsamlingshuset. Dette år bruges de indkomne penge til renovering af gulvet.


5. Arrangementer.

Svampetur – når Sten sætter datoen.

Julefrokost 22. november – Anja indhenter tilbud på mad, Rene skaffer juletræ, Merete undersøger lyskæde med timer. Anja undersøger mulighed for at lave juletræs-tænding 1. søndag i Advent + kirkearrangement.

Nytårsturen – Karen aftaler med Doris om, hvem der arrangerer.

Fællesspisning – Den sidste torsdag i hver måned, dvs. 26/9, 24/10, 28/11. Tilmelding senest tirsdagen før. Opfølgning på dialogmødet ved første fællesspisning.


6. Medlemskab 200 kr. pr husstand.

Omdeling af girokort: Anja – Rimsøvej, Horsballumvej

Merete – Toresvej

Lars – Nørrevangsvej

Søren – Rødeledvej

Rene – Birkedalvej

Karen – Rimsø Kærvej, Hemmed Kirkevej

Adressen og beløbet skrives på girokortet før det uddeles. Anja udtænker system til registrering af, hvem der betaler.


7. Økonomi. Udsat.Næste bestyrelsesmøde


3. november kl. 10.00 i Forsamlingshuset.


Home